Αναστασία Πυροβολισιάνου

Προπονητές

Facebook Twitter Linkedin

Πτυχιούχος του τμήματος της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδικότητα στην Πετοσφαίριση και κάτοχος πιστοποιητικού με τίτλο «εκπαιδευτική ψυχολογία» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται από το 2003 ως προπονήτρια volley σε τμήματα υποδομής καθώς και σε αγωνιστικά τμήματα και την τελευταία 5ετία στο σύλλογο ΑΣΠ Κτησιφών.